1. Profilinizdə "Elanlarım" bölməsini açın

2. Redaktə etmək istədiyiniz elanı tapın və orada "Redaktə et" düyməsini tıklayın.

3. Dəyişklikləri edəndən sonra bir daha nəzərdən keçirin və yaddaşa verin.

4. Elanları həm də elanın öz səhifəsindən də daxil olaraq redaktə etmək mümkündür.

5. Bloklanmış elandan başqa bütün digər elanları redaktə etmək mümkündür. Silinmiş elanları redaktə etmək üçün, öncə onu bərpa edin.